Munkaidő tervezés,
jelenlét vezetés elektronikusan!

 • Telepítés nélkül, azonnal használható
 • Személyenkénti bérszámfejtési fiók kezelés
 • Személyi adatváltozások, beosztás, jelenléti ív vezetése
 • Munkaidő adatok költségviselőnként, óra, perc részletességben
 • A számfejtésre fordított idő jelentős csökkenése
 • Papír nélküli bérszámfejtés
Kipróbálom

A WebBérről

WebBér

Használja a NOVITAX online személyi adat és munkaidő nyilvántartását!

100%

Novitax kompatibilitás

A WebBér és a bérszámfejtő program adatbázisait folyamatos és automatikus adatszinkronizálás kapcsolja össze, mintha az online adatbázis a bérszámfejtő program adatbázisának a Webes kiterjesztése volna. A folyamatos szinkronizálás biztosítja a két adatbázis egyezőségét. A bérszámfejtések a WebBérben zárolják a számfejtés alapját képező adatok számfejtés utáni módosítását. A WebBér egyelőre csak a Novitax bérszámfejtő programjával kompatibilis, a más programokhoz való illesztését import/export megoldással tervezzük.

100%

Számfejtés előkészítés

A WebBér online felületén a munkaszervezési feladatot ellátó jogosultságú felhasználók folyamatosan jelezhetik a személyi adatokban történő változásokat, vezethetik a jelenlétet, a ténylegesen ledolgozott időt, munka (projekt) és költséghely számonként, óra, perc bontásban is.

Az online felületen kezdeményezett változások, munkaidővel kapcsolatos adatok automatikusan kerülnek át a bérszámfejtő programba (mintha ott rögzítették volna). A kezdeményezett változásokat átvezetésük előtt a bérszámfejtő áttekintheti, vagy áttekintés nélkül, automatikusan beírathatja az adatbázisba, de nem neki kell rögzítenie.

A WebBér felületein tehát a munkavállalók, és a munkaszervezési feladatokat ellátók a számfejtési időszak kezdetéig teljes mértékben előkészíthetik a számfejtést, a bérszámfejtőnek csak az ellenőrzési és számfejtési feladatokat kell ellátnia.

Személyes számfejtési fiókok

A WebBér online felületén a személyek létrehozhatnak maguknak számfejtési fiókokat. A fiókjukba e-mail címük és a jelszavuk megadásával léphetnek be.
A rendszer indulásakor a számfejtési fiókokat a Novitax bérszámfejtő programja is létrehozhatja, és feltöltheti a személy adatokat a számfejtési fiókokba.

A személyek a számfejtési fiókjukban hozzáférhetnek személyi adataikhoz, kezdeményezhetik az azokban bekövetkező változások átvezetését, megtekinthetik beosztásukat. Elektronikus formában vezethetik a jelenléti ívüket, szabadságot igényelhetnek, és jelezhetik az egyéb távolléteiket.

Levelezhetnek munkáltatójukkal, és dokumentumokat, csatolt mellékleteket küldhetnek egymásnak. A bérszámfejtő program a személyek fiókjaiba tölti fel a számfejtés elszámolási dokumentumokat (számfejtő lap), az adatszolgáltatásokat (pl. M30-as adatlapok) az igényelt egyéb dokumentumokat (pl. munkáltatói igazolás), és az igényelt vezetői információkat.

Beosztás tervezés

A számfejtési fiókok létrehozhatók munkaügyi, munkaszervezési funkciókat ellátó jogosultságokkal is (koordinátorok, művezetők stb.). Az ilyen jogosultsággal rendelkező felhasználók elkészíthetik a hozzájuk tartozó (a csoportjukba tartozó) személyek beosztásait. A beosztások elkészítését beosztás tervező funkció segíti. A koordinátorok a tényleges jelenlétek alapján vezetik a munkaidő nyilvántartását (napi, és óra/perc bontású munkaidő analitika), elbírálhatják a szabadságigényeket, szabadságokat rendelhetnek el.

Szabadság nyilvántartás

A számfejtési fiókból a tervezhető távollétek (szabadságok, fizetés nélküli szabadságok stb.) az év bármelyik időszakára igényelhetők. Az igényelt távollétekről értesítést kap a szabadságok engedélyezésére, és a helyettesítésre kijelölt személy. Akinek ehhez van jogosultsága, véglegesítheti, vagy visszautasíthatja a távolléti igényt. Döntéséről a WebBér értesíti az igénylőt és a helyettesét is.
Távollétet cég és csoport szinten a munkáltató is elrendelhet, amelyről a WebBér szintén értesítést küld az érintett személyeknek.
A szabadságot elbíráló akár a kivett napok szerinti sorrendben megnézheti a kivett, az igényelt és az engedélyezett szabadságokat.

Vezetői információk

Az ilyen jogosultsággal rendelkező személyek számfejtési fiókjaiba tölthetők fel a bérszámfejtő programból kinyerhető vezetői információk (pl. bérköltség megoszlás, akár projekt szinten, közterhek alakulása stb.).

Jelenlét vezetése

A WebBér használata esetén nem szükséges kézi jelenléti ív vezetése. A személyek a számfejtési fiókjukba bejelentkezve, akár mobil eszközön (pl. telefon, tablet stb.) is elektronikusan vezethetik a jelenléti adataikat, óra/perc pontossággal, költségviselőnkénti (munkaszám, projekt szám stb.) bontásban. A jelenléti íven tehát jelölni lehet az előre nem tervezett távolléteket (pl. betegség, rendkívüli szabadság stb.), és a ténylegesen ledolgozott időt, óra, perc pontossággal.

Személyi adatok kezelése

A számfejtési fiókokban nyilvántartott személyi adatokat induláskor a Novitax bérszámfejtő programja feltölti a WebBér adatbázisába, a feltöltött adatok a személyes fiókokba lépve megtekinthetők és módosíthatók. A személyi adatváltozások egyik oka lehet az, hogy a bérszámfejtő program hibás adatokat tart nyilván, a másik, hogy azok változtak, változnak (pl. gyermek született, megváltozott a személy neve, elérhetőségi adatai stb.), így azt nem a bérszámfejtőnek kell rögzítenie. A személyi adatváltozások szinkronizálással (automatikusan) kerülnek át a bérszámfejtő programba (ismételt rögzítés nélkül).

Bejelentések (T1041 és társai) soron kívüli küldése

Az adatváltozások közül speciális a jogviszony létesítéséhez, megszűnéséhez szükséges bejelentések elküldése. Ezeket a változásokat is lehet a WebBér online felületén jelezni, amely jelzéseket a program soron kívül (azonnal) továbbít a bérszámfejtőhöz, hogy a bejelentéshez előírt határidőket be lehessen tartani, akkor is, ha külső cég számfejt.

Megkönnyíti a belső kommunikációt

A számfejtési fiókjukból a személyek akár egy eseményhez (pl. táppénz), akár eseménytől függetlenül üzenetet küldhetnek a felettesüknek, az üzenetekhez digitalizált mellékletek (pl. táppénzes papír) is csatolhatók.

Az időszaki számfejtési elszámolások (számfejtési lap, stb.), valamint a munkaviszony keletkezéséhez, megszűnéséhez kapcsolatos dokumentumok automatikusan töltődnek fel a számfejtési fiókokba.

A Bérszámfejtő program a számfejtési fiókokba tölti fel a személyeket érintő előírt és kötelező adatszolgáltatásokat (pl. M30-as adatszolgáltatás).

A munkavállalók ezen a felületen igényelhetnek igazolásokat (pl. munkáltatói igazolás), és ide is kapják vissza azokat.

Nézze meg WebBér bemutató videónkat

Nézze meg WebBér bemutatónkat

WebBér képernyők

WebBér

Használja a NOVITAX online személyi adat és munkaidő nyilvántartását!

 • dolgozoi-dashboard.png
 • koordinatori-dashboard.png
 • munkaido-analitika.png
 • szabadsag-elbiralas.png
 • szabadsag-igenyles.png

WebBér árak

WebBér

Használja a NOVITAX online személyi adat és munkaidő nyilvántartását!

Alapár Személyek száma Személyenkénti felár Legkisebb bővíthető
személyek száma
5.000 HUF
havonta
25 főig - -
26 - 100 fő között 200 Ft / hó 5
101 főtől 250 Ft / hó 10

A bővítés a megjelölt hónaptól lép érvénybe, és a programhasználati díj is attól a hónaptól változik.

WebBér aktualitások és újdonságok

WebBér

Értesüljön az új fejlesztésekről vagy tájékozódjon
az éppen aktuális frissítésekről

Fejlesztés!

Fejlesztés!

2021-05-25 09:03:30

Betegség jelölése a szabadság igénylés felületen

Amennyiben a dolgozó előre tervezhető betegségét szeretné a munkáltató részére jelezni, a szabadság igénylés felületen tudja jelölni a betegség várható időszakát. A szabadság igénylés menüpontban a dolgozó által bejelölt várható betegállomány időszakáról a rendszer, a csoport kezelőnek értesítést küld, amely a felületen az értesítések menüpontban, vagy az értesítésekről szóló e-mailben olvasható. Amennyiben a csoportkezelő elfogadja a jelzett betegséget, akkor az a szabadságoknál megszokott módon bekerül a munkaidő-analitikába, majd a munkaidő-analitikák zárása után a bérszámfejtésbe is.

Fontos!

Fontos!

2021-03-10 08:54:18

Óra ill. túlóra összesítés a Munkaidő analitika ill. a jelenlét képernyőn

A Munkaidő-Munkaidő-analitika ill. a dolgozói felületen a jelenlét képernyőn megjelenik a Munkavégzés órában ill. a teljesített munkanapi, pihenő napi valamint munkaszüneti napi órák száma. Így könnyedén ellenőrizhető, hogy van e rögzített túlóra. Amennyiben a túlórát a munkáltató nem hagyja jóvá, azt zárás előtt törölni kell,   

Fejlesztés!

Fejlesztés!

2020-11-19 08:40:22

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak is feltölthetőek a webber.novitax.hu felületre

  A továbbiakban az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek (pl. megbízási jogviszony) feltölthetőek a webber.novitax.hu felületre. Tekintve, hogy ők nem a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak, esetükben nem aktívak a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos menüpontok. (jelenlét, beosztás, munkaidő-analitika). Minden más funkciót teljes körűen tudnak használni. (Iratküldés, dokumentumtár, személyi adatok, adatváltozások).  

Fontos!

Fontos!

2020-10-15 08:24:05

Videó a munkavállalók által elérhető funkciókról

Elérhető a Videótárban a Munkavállalók által elérhető funkciókat bemutató videó.

Fejlesztés!

Fejlesztés!

2020-10-15 08:18:18

Napi munkaidő rögzítése egy gombnyomással

A munkaidő rögzítő felületen a Beosztás/Munkaidő-analitika/Jelenlét képernyőn nincs szükség az időtartam kezdetének ill. végének beírására. Amennyiben az aktuális óra/percet szeretnénk rögzíteni, az adott mezőben állva nyomjuk meg a billentyűzet M gombját. Ezt követően a program automatikusan beírja az időpontot.  

Munkaidő tervezés, jelenlét vezetés elektronikusan!

WebBér

Használja a NOVITAX online személyi adat és munkaidő nyilvántartását!